Två goda skäl för Sverigefadder!

Tjäna 10.000 - 30.000 kr till klassen, laget eller föreningen.

Skänk dessutom pengar till barnrättsorganisationer.

Om Sverigefadder

Sverigefadder vill ha jämlikhet inom skola och föreningsliv

I Sverige lever i dag ungefär 250.000 barn i ekonomisk utsatthet. Ungefär 60.000 barn och ungdomar blir mobbade i skolan varje dag. Att vara ung idag och sakna de sociala och ekonomiska förutsättningarna som vänner har kan ge förödande konsekvenser för barnens psykiska och fysiska hälsa. Sverigefadder ville starta ett projekt som engagerar barn till att hjälpa andra barn samtidigt som barnen tjänar pengar till en klassresa eller träningsläger.

Sverigefadders vision

Sverigefadders vision är en jämlik skola/förening där alla barn och ungdomar får samma möjlighet att delta i aktiviteter, klassresor och träningsläger.

Det finns idag många aktörer som erbjuder klasser och laget att tjäna pengar på försäljning av olika produkter. Produkterna har ofta ett högt pris eller kräver föreställning och leverans vilket ställer krav på föräldrarna som kanske får hjälpa till med detta. Konsekvenserna kan bli att endast de barn med familjer som har ett stort socialt nätverk och ekonomisk möjlighet att själva handla har en chans att sälja riktigt bra.

Det är inte alla barn som har en mamma eller pappa och ett stort socialt nätverk som kan köpa produkterna.

Sverigefadder vill:

• Erbjuda en produkt med lågt pris till kunden som gör den mer lättsåld och attraktiv.
• Erbjuda en produkt som inte kräver förbeställningar.
• Erbjuda marknadens högsta procentuella förtjänst per såld produkt.
• Sprida kunskap om ekonomisk och social utsatthet till barnen och ungdomar i skolor och föreningar för att skapa större förståelse för barns olika förutsättningar, minska mobbing och utanförskap.
• Ge information, material samt föreläsningar som belyser ekonomisk utsatthet, socialt utanförskap och mobbing till deltagande skolor och föreningar.
• Skapa större gemenskap i klassen och laget.
• Bidra till och samarbeta med barnrättsorganisationer som verkar i Sverige.

Sverigefadders mål

Gemenskap och glädje för barn är Sverigefadders mål.

Sverigefadder vill att alla barn i klassen eller föreningen ska ges möjlighet att följa med på klassresan/lägret. Sverigefadder vet vad det betyder för ett barn att vara en del av gemenskapen och därför erbjuder Sverigefadder marknadens procentuellt högsta förtjänst per såld produkt.

Sverigefadder vill underlätta för barnen att sälja snabbt, att sälja bra och att tjäna ihop till det som barnen längtar efter och som kommer svetsa barnen samman som grupp.

Sverigefadders löfte

Sverigefadders produkter säljs exklusivt av barn och ungdomar inom skola och föreningsliv. Sverigefadder strävar efter att ha en bra dialog med er som säljer Sverigefadders produkt och att det ska vara lärorikt, lönsamt, enkelt och roligt att sälja.

Sverigefadders kundtjänst och coacher arbetar alltid för att ge er svar på era frågor så snabbt som möjligt och stötta er under tiden ni deltar i projektet. Ni har alltid fri frakt, får returnera osålda produkter utan kostnad och om en produkt gå sönder under tillverkning eller hanteringen får ni givetvis reklamera produkten.