Två goda skäl för Sverigefadder!

Tjäna 10.000 - 30.000 kr till klassen, laget eller föreningen.

Skänk dessutom pengar till barnrättsorganisationer.

Allmänna villkor

Följande villkor gäller mellan Sverigefadder och privatpersoner samt skola/förening:

Förtjänst

Skola/förening säljer produkten för 100 kr och tjänar 40 kr per sålt armband. All vinst från försäljningen av armbanden skänker Sverigefadder till barnrättsorganisationer som verkar i Sverige.

Krav på beställare

Den som beställer Sverigefadders paket skall vara myndig. Beställaren ska inte vara belastad med betalningsanmärkningar. Sverigefadder vill att den som beställer är personal vid skola, lärare, klassförälder, tränare eller annan vuxen som tar ansvar för att armbanden hanteras på rätt sätt.

Beställaren fungerar också som kontaktperson mellan skola/förening och Sverigefadder samt tar fullt ansvar för pärlor och armband under hela försäljningen. Beställaren kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Sverigefadders godkännande. Beställaren har betalningsansvar gentemot Sverigefadder för alla sålda armband.

Betalningsvillkor

Betalning av armband görs av köparen direkt till den enskilda säljaren. Efter avslutad försäljningsperiod är det beställarens ansvar att göra en insättning till Sverigefadders Plusgiro eller via Swish.

Beställaren behåller den del som tillfaller säljarna.

Swish: 123 601 14 56
Plusgiro: 78 01 72-3

Retur

Full returrätt gäller för beställare samt skola/förening. Sverigefadder betalar frakten vid retur. Beställaren ansvarar för att returer skickas till Sverigefadder senast en vecka efter försäljningsperiodens slut. En avräkning sker när returer kommit in till Sverigefadder. Beställaren tar inga ekonomiska risker och blir inte betalningsskyldig vid eventuellt svinn.

Sälj våra armband och tjäna pengar till klassen eller laget. All vinst går till organisationer som arbetar mot barnfattigdom.