Försäljningsexempel

Bronspaketet – ni tjänar 10 000 kr

Bronspaketet innebär att 25 personer tillverkar och säljer 10 st armband var. Det ger en summa på 250 st armband vilket ger er en förtjänst på 10 000 kr. 2 500 kr skänks till barnrättsorganisationer som verkar i Sverige.

Silverpaketet – ni tjänar 20 000 kr

Silverpaketet innebär att 25 personer tillverkar och säljer 20 st armband var. Det ger en summa på 500 st armband vilket ger er en förtjänst på 20 000 kr. 5 000 kr skänks till barnrättsorganisationer som verkar i Sverige.

Guldpaketet – ni tjänar 30 000 kr

Guldpaketet innebär att 25 personer tillverkar och säljer 30 st armband var. Det ger en summa på 750 st armband vilket ger er en förtjänst på 30 000 kr. 7 500 kr skänks till barnrättsorganisationer som verkar i Sverige.

Antal arbmand som ni säljer Summa som skänks till barnrättsorganisationer som verkar i Sverige Ni tjänar
100 st 1 000 kr 4 000 kr
200 st 2 000 kr 8 000 kr
300 st 3 000 kr 12 000 kr
400 st 4 000 kr 16 000 kr
500 st 5 000 kr 20 000 kr
600 st 6 000 kr 24 000 kr
700 st 7 000 kr 28 000 kr
800 st 8 000 kr 32 000 kr
900 st 9 000 kr 36 000 kr
1 000 st 10 000 kr 40 000 kr